O nás

Vznik výroby jemných plechových obalov v Novom Meste nad Váhom sa datuje do roku 1936, kedy firma „Jozef Černý a syn” z Lenešíc u Loun začala s výrobou plechových púzdier pre vojenské masky. Výroba vo firme bola v ďalších rokoch rozšírená o ďalšie sortimenty (plechovky na farby a krémy), ktoré sa vyrábali ručne. V roku 1942 majiteľ firmy „Jozef Černý a syn” začal s výstavbou nového závodu, ktorý bol dokončený v r. 1945. V tomto období sa začalo i s výrobou konzervových obalov v f 58 mm a f 99 mm. V období rokov 1945 - 1962 firma zakúpila strojné zariadenia do tlačiarne a automatické linky pre výrobu konzervových obalov v f 72 mm a rozšírila sa výroba kanistrov a štvorhranných plechoviek. V roku 1980 sa rozšírili výrobné priestory ďalšou dostavbou a v roku 1990 došlo k zásadnej zmene technológie výroby konzervových obalov, keď letovacie zariadenia boli nahradené zariadeniami zváracími. Významnou zmenou v histórii firmy bol vznik firmy OBAL - VOGEL & NOOT a. s., ktorú v roku 1992 vytvoril Fond národného majetku SR predajom akcií firme VOGEL & NOOT Verpackungstechnik GmbH z Rakúska. Zmenou vlastníka došlo k ďalšej reštrukturalizácii výroby formou investovania so zameraním na rozšírenie sortimentu výroby, zvýšenia jej kvality a zlepšenie ekologických podmienok.

Momentálne najvýznamnejší historický fakt je z decembra roka 2010, keď skupina Vogel&Noot prešla do rúk nového vlastníka, a to americkej skupiny Silgan. Vo finančnej tlači a burzami prebehla vtedy táto správa: „Prezident spoločnosti Silgan Anthony J. Allott je nadšený, že skupine Silgan sa podarilo získať jedného z lídrov na trhu výroby plechovíc a konzerv a tým rozšíriť svoje pôsobenie hlavne v strednej a východnej Európe. Zároveň vyslovil poklonu tímu a pracovníkom skupiny Vogel&Noot za všetky doteraz dosiahnuté výsledky.“ Prechod skupiny Vogel&Noot pod skupinu Silgan bol dokončený v marci 2011. Od 1.4.2011 preto aj naša firma zmenila obchodný názov na Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. a po sedemdesiatych rokoch v názve prestal figurovať názov OBAL.
Skupina Silgan bola založená v roku 1987 spoločníkmi Phil Silver a Greg Horrigan, dnes sú už obaja mimo výkonných riadiacich funkcií. Sídlo Silganu je v Stamforde štát Connecticut.
Skupina má 81 výrobných podnikov v Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Európe, čo tvorí komplex takmer 9 tisíc zamestnancov na týchto kontinentoch. Hlavným predmetom činnosti je výroba plechovíc a konzerv pre potravinársky a chemický priemysel. Postupom času firma rozšírila svoje pôsobenie aj na výrobu obalov z plastov znova aj pre potravinársky a chemický priemysel a plastové uzávery na fľaše. V Severnej Amerike má Silgan popri výrobnch podnikoch aj tri vývojové centrá.


Predmetom výrobnej činnosti firmy Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. je výroba jemných plechových obalov a uzáverov na poháre.

Súčasný výrobný sortiment tvoria :

* konzervové obaly zvárané v f 73, 83, 99 mm s možnosť použitia odtrhovacieho viečka

* konzervové obaly zvárané v f 153 mm

* konzervové obaly ťahané v f 73, 99 mm s možnosťou použitia odtrhovacieho viečka

* technické obaly pre chemický priemysel v f 99, 160, 228 mm

* technické obaly pre chemický priemysel v f 99 mm s otvorom pre výlevku

* kanistre s V = 5 l; V = 8,5 l; V = 10 l, vedierka v f 228 mm

* kónické veľkoobjemové plechovky pre potravinársky a chemický priemysel (f1, 2 = 198 / 215 x 330 mm; f1, 2 = 228 / 242 x 265 mm; f1, 2 = 228 / 242 x 235 mm)

* viečka so závitovým uzáverom "Twist off" v f 53, 63, 66, 82 mm

* okrasné obaly (nasadzovacie plechovky) v f 99, 160, 195, 228 mm s kovovým viečkom, v f 99 mm s možnosťou použitia plastového viečka a drôteného uzáveru

* okrasné obaly (nasadzovacie plechovky štvorhranné) 260 x 135 x 75 mm, 320 x 155 x 75 mm, ako i 128 x 99 x 185 mm s plastovým viečkom a drôteným uzáverom.

Významným ocenením firmy OBAL - VOGEL & NOOT a. s. bolo udelenie ceny GOLD PACK na medzinárodnom veľtrhu PRINTING ’99 za kolekciu ozdobných obalov na trvanlivé pečivo.

V roku 2000 obalová asociácia SYBA, ktorá je členom World Packaging Organisation, udelila cenu "Najlepší obal roku 2000" nasledujúcim trom výrobkom :

* Kruhová nasadzovacia plechovka
* Darčeková hranatá plechovka
* Veľkoobjemová plechovka pre chemický priemysel